Organisaties

Filters
Toon op kaart (116)
x

Kamers.nl

Kamertje.nl

Kenniscentrum Rijkswaterstaat - Mantelzorgwoningen

Kinder- en jongerenrechtswinkel

Kinderboerderij Veendam

Woldlaan
5
9642 LX
Veendam

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Kop Op Ouders

Labyrint In Perspectief

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Drieharingstraat
6
1335
3500 BH
Utrecht

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Lang zult u wonen

Leerwerkloket - Veendam

Jan Salwaweg
3
9641 LL
Veendam

Leger des Heils Veendam

Sont
6
9642 BX
Veendam

Leger des Heils - dagopvang “De Kostersgang”

Kostersgang
28-30
9711 CX
Groningen

Limor Groningen

Zeewinde
5
9738 AM
Groningen

Luchtsignaal

Helder over roken, hulp bij verslaving.

Maak het ze niet te makkelijk

Media Opvoeding

Deskundigen geven antwoord op al uw vragen over kinderen en media

MEE Groningen - kantoor Nieuwe Pekela

Locatie: De Kiepe, inloopspreekuur ma t/m vr 9.00-10.00 uur

Meidoornlaan
88
9663 EG
Nieuwe Pekela

MEE Groningen - kantoor Oude Pekela

Locatie: MFC De Binding, inloopspreekuur ma t/m vr 9.00-10.00 uur

Sportlaan
4
9665 HT
Oude Pekela

MEE Groningen - kantoor Veendam

Locatie Veencompas, inloopspreekuur ma t/m vr 9.00-10.30 uur

Jan Salwaplein
3
9641 LN
Veendam

MEE vakantiewijzer

Meerkosten.nl

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen

Meldpunt Juiste Loket

Openingstijden: ma t/m vr 10.00 - 17.00 uur.

19161
3501 DD
Utrecht

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Mezzo - jonge mantelzorgers

Mezzo - mantelzorglijn

Voor iedereen die voor een ander zorgt.

Bereikbaar: ma t/m vrij  09.00 - 16.00 uur.

Mezzo - overzicht lidorganisaties

Organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

Mijn huis op maat - huistest

Mijnpensioenoverzicht.nl

Milieu Centraal - bespaartest

Milieu Centraal - energie besparen

Mind your own life

Moed

Verbeter je eigen leefomgeving

MuseumkaartMatch

Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam/Pekela

Museumplein
5 F
9641 AD
Veendam

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Nationale Vacaturebank

Natuur zonder Drempels

Natuurmonumenten

9955
1243 ZS
's-Graveland

Natuurmonumenten in Groningen

Natuurmonumenten - wandelroutes

Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

1539
3500 BM
Utrecht

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Gustav Mahlerplein
29-35
7400
1007 JK
Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)

Nibud

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur.

19250
3501 DG
Utrecht

Nibud voor Scholieren

Nibud - administratie bijhouden

Nibud - bereken uw recht

Noordelijk Belastingkantoor

Bezoekadres

Trompsingel
29
9724 DA
Groningen

Postadres

88
9700 AB
Groningen

Noordelijk Belastingkantoor - formulier kwijtschelding gemeentebelasting

Noorderbrug

Stedumermaar
6
9735 AC
Groningen
klant&advies@noorderbrug.nl

Noorderpoort Veendam

Hertenkampstraat
6
9641 GA
Veendam

Noorderpoort Winschoten

P.C. Hooftlaan
1
9673 GS
Winschoten

NOVO

Bezoekadres

Eenrumermaar
1
9735 AD
Groningen

Postadres

9473
9703 LR
Groningen

NOVO - kinderdagcentrum “De Kluft”

Middenweg
100
9649 HX
Muntendam

NS - reisassistentie

U kunt reisassistentie telefonisch of online aanvragen.

NS - reizen met een functiebeperking

Oefenen.nl

Oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld

Omgaan met depressie

Omgaan met depressie - hulpinstanties

Ommelander Ziekenhuis - locatie Delfzijl

Jachtlaan
50
9934 JD
Delfzijl

Ommelander Ziekenhuis - locatie Winschoten

Gassingel
18
9671 CX
Winschoten

Ondernemersvereniging Oude Pekela

Onlinebibliotheek

Ontmoetingsgroep Melle

Oogvereniging - reizen met de OV-chipkaart

Oosterlengte

Bezoekadres

Zeefbaan
2
9672 BN
Winschoten

Postadres

160
9670 AD
Winschoten

Pagina's