Sporten en bewegen voor jongeren

Zoek je een sportvereniging?

Kijk in de (digitale) gemeentegids voor een overzicht van sportverenigingen.

Wil je sporten maar is er geen geld? Misschien kom je in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt soms de contributie van een sportvereniging en/of de sportattributen voor kinderen en jongeren (tussen 4 en 18) uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kijk op de website bij Pekela of Veendam wie de aanvraag voor jou kan doen.

Gemeentegids Pekela

Gemeentegids Veendam

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Contactpersoon bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 – 14.00 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Denk je dat je te weinig beweegt?

Zorg voor voldoende beweging. Ga op de fiets of lopend naar school, beweeg regelmatig en eet gezond. Zoek ook een sportvereniging en ga sporten.

Heb je een beperking en wil je sporten?

Wil uw kind sporten maar is er geen geld?

Bel Stichting Leergeld en vraag een bijdrage aan. U kunt ook een e-mail sturen. Zet daarin uw naam, adres, telefoonnummer, de naam en de geboortedatum van uw kind, uw maandinkomen en de reden van uw aanvraag. Verder gaat het zo: een medewerker van Stichting Leergeld komt op afspraak bij u thuis. U bespreekt hoe u er voor staat en legt uit voor wie u een bijdrage wilt aanvragen. De medewerker dient uw aanvraag in bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld beslist over uw aanvraag. U krijgt binnen 2 weken bericht. Krijgt u al een bijdrage van Stichting Leergeld? Die geldt voor 1 jaar. Zo nodig kunt u daarna een nieuwe bijdrage aanvragen.

Wilt u een bijdrage voor contributie of sportkleding? Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is een organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Vraag ook om hulp bij uw gemeente. Samen met een medewerker bekijkt u of er nog andere regelingen zijn waar u aanspraak op kunt maken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Contactpersoon bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 – 14.00 uur (m.u.v. schoolvakanties)

Stichting Leergeld Nederland